منظر تکه تکه چیست ؟

آموخته های منظر

چند ضلعی های نامتقارن

چند ضلعی های نامتقارن که به چندضلعی های نامنتظم هم معروفند، اضلاع متعدد و مستقیمی دارند که از نظر طول و جهت با هم متفاوتند. این چند ضلعی های ارگانیک از نظر تناسبات و جهت گیری متغیرند. فرم آنها می تواند فشرده و دارای تعادل نسبتاً برابری باشد یا در طول بعدی خاص کشیده شود تا بر جهت خاصی تاکید کند.

چند ضلعی های نامتقار

 

منظر تکه تکه (Fragmented Landscape)

با توجه به آنچه در نوشتار فوق گفته شد، چندضلعی نامنتظم و نامتقارن می تواند به اشکال متنوعی در طراحی منظر کاربرد داشته باشد. یکی از کاربرد های این نوع چندضعلی، در طراحی منظر ” قطعه قطعه ” است که متشکل از فضاهای تفکیک شده است که نشان می دهد فضای کامل به قطعات کوچک تری شکسته شده است.

طرح به نحوی سامان می یابد که کل سایت به چندضلعی های کوچک تری تقسیم شده و فضاهای منفی، آنها را از هم جدا کرده است. فضاهای چندضلعی بر اساس الزامات برنامه طرح می تواند واجد عملکرد های مشابه یا مختلف باشد.

فضاهای بینابینی بر اساس مقیاس طرح و نیازهای برنامه می تواند واجد عملکرد های متنوعی باشد.در باغ های کوچک، فضاهای منفی را می توان با گیاهان و سایر عناصر منظر پر کرد تا فضاهای مثبت به خوبی تعریف و از هم تفکیک شوند. در سایت های بزرگ تر مانند پارک ها، پردیس ها و باغ های گیاهشناسی می توان از فضاهای منفی برای تعریف مسیرهای گردش نامنظم استفاده کرد.
لبه فرم های چند ضلعی در شکل زیر گرد شده است تا جالوه ملایم تری داشته باشد و حرکت ناظر را در اطراف زوایا تسهیل کند. در مناظر تکه تکه قطعات تفکیک شده و جدا از هم به دلیل داشتن سرشت یکنواخت و الگوی کف سازی ساده در سطح سایت، تعامل بصری دارند.

چندصلعی

مطالب دیگر ما “ منظر اکتشافی ” را مطالعه کنید


منبع :
کتاب اصول طراحی و مبانی معماری منظر/ نورمن کی بوث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.