تجربه اکتشافی در طراحی منظر

منظر اکتشافی

تجربه اکتشافی ( Exploratory Experience )


چندضلعی نامتقارن به دلیل داشتن اضلاع قطعه قطعه می تواند مسیری را در منظر تعریف کند که به دلیل وجود زوایای متعدد مدام در حال تغییر و تحول است.( شکل ۱ ) این مسیر ها به مسیرهای حرکتی در مناظر متفارن راست گوشه بسیار شبیه است .

منظر اکتشافی
تجربه اکتشافی

هر دو نوع طرح واجد تغییرا مداومی در فضاها و نواحی تاکید است. به محض رسیدن به انتهای فضا و عبور از یک کنج، صحنه دیگری آشکار می شود، درحالی که به سایر صحنه ها اشاره دارد. چنین تجربیات متوالی مشوق اکتشاف اند و به مناظر القا می کنند که همیشه چیزهای بیشتری برای رویارویی وجود دارد.

مسیرهای حرکتی در فضاهای چندضلعی متفاوت از فضاهای راست گوشه است؛ زیرا اضلاع مسیر در ترکیبات چندضلعی همیشه نسبت به هم یا همگرا یا واگرا هستند و هرگز مانند ترکیبات راست گوشه نسبت به هم در حالت موازی قرار نمی گیرند. این ویژگی باعث می شود به دلیل دور و نزدیک شدن لبه های محصور کننده فضا، ناظر پدیده حرکت در منظر را درک کند. همچنین همانند آنچه درباره مثلث گفته شد، اضلاع غیرموازی بر ادراک فواصل تأثیر دارند و باعث می شوند که فواصل در نظر ناظر کوتاه تر یا طولانی تر از میزان واقعی درک شوند. به علاوه، گردش اکتشافی ( Exploratory circulation ) در منظری که بر مبنای چندضلعی طراحی شده نوعی حرکت کج و تا اندازه متغیر است.


برگرفته از کتاب ( اصول طراحی و مبانی معماری منظر / نورمن کی بوث )
Foundations of Landscape Architecture

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.